XXVI Bieg Święców

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Sławnie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie

Kategoria: Imprezy sportowe

Miejsce: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

Impreza biegowa organizowana w naszym mieście od 1997 roku.