Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Sławnie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie

Kategoria: Imprezy sportowe

Miejsce: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego