Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie | Zaproszenie na jubileuszowy XX BIEG 12 MOSTÓW

Przejdź do zawartości strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
19 czerwca 2024
TEKST: | KONTRAST:

 Prezesi firm PBS Olszewski i Synowie – Włodzimierz Olszewski i Hydrogeobudowy – Marek Stukan zapraszają na zmodyfikowaną trasę biegu (ze względu na prace budowlane przy S6, bieg wyjątkowo nie wystartuje z Pomiłowa). Bieg 12 Mostów organizowany jest od 2003r..W tym czasie  przechodził kolejne ewolucje, od zmiany długości trasy po zmiany nazwy. W tym roku szykuje się kolejna zmiana – start i meta biegu w Sławnie. Szczegółowe regulaminy biegów (głównego i dziecięcego) oraz zapisy na stronach: https://b4sportonline.pl/biegi_slawno/. W dniu imprezy zapisy do biegu głównego od 8.00 do 9.30. Po biegu głównym o godz. 11.00 na stadionie miejskim odbędą się biegi dla dzieci. Zapisy dla dzieci w hali sportowej od godz. 9.30 do 10.30. Dzięki hojności sponsorów każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal i pakiet startowy.   

 

REGULAMIN XX BIEGU 12 MOSTÓW

BIEGI DZIECIĘCE

 

1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Termin: 29 czerwca 2024r,.
 2. Dystanse od 50m do 800m.
 3. Trasa biegów: stadion miejski.
 4. Miejsce startu i mety: Stadion miejski
 5. Start od godz. 11.00
 6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów.

 

2. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zgłoszenia przyjmowane będą dniu 24.06.2023r. w godz. 30-10.30! w hali sportowej przy Stadionie Miejskim w Sławnie, w           obecności opiekuna prawnego.

2. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie ograniczona ilość zawodników w każdej kategorii wiekowej! Decyduje     kolejność zgłoszeń.

3. Uczestników XX Biegu 12 Mostów obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

4. Rejestracja uczestnika XX Biegu 12 Mostów traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

 

4. DYSTANSE

11.00 - rozpoczęcie biegów dziecięco-młodzieżowych na Stadionie:

- rocznik  2019 i młodsze dziewczynki i chłopcy   -  50m

BIEG Z MASKOTKĄ BEZ USTALANIA MIEJSC. NAGRODA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW.

Limit uczestników  - 50 uczestników (razem dziewczynki i chłopcy)!

- rocznik 2018-2017                                                   -  200m

- rocznik  2018-2017                                                 -  200m

Limit uczestników 20 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców!

- rocznik  2016-2015 dziewczynki                            -  400m

- rocznik  2016-2015 chłopcy                                    -  400m 

Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców!

- rocznik 2014-2013  dziewczynki                            -  600m

- rocznik 2014-2013  chłopcy                                    -  600m

Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców!

- rocznik 2012-2011  dziewczynki                            -  600m

- rocznik 2012-2011  chłopcy                                    -  600m

Limit uczestników 10 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców!

- rocznik 2010-2009  dziewczynki                            -  800m

- rocznik 2010-2009  chłopcy                                    -  800m

Limit uczestników 10 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców!

- rocznik 2008-2007 dziewczęta                               -  800m

- rocznik 2008-2007 chłopcy                                     -  800m

Limit uczestników 5 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców!

12.00 - wręczenie nagród na Stadionie miejskim

 

5. NAGRODY

1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.

2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12.00

3. Pierwszych trzech zawodników otrzyma puchary (od rocznika 2018-2017).

4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal                                                                                                                         

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. XX Bieg 12 Mostów odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy XX Biegu 12 Mostów zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 5. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 7. Zasłanianie numeru startowego grozi dyskwalifikacją.
 8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 9. Organizator XX 12 Biegu Mostów uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji XX Biegu 12 Mostów, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XX Biegu 12 Mostów.

 

7. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753

 

 

 

Regulamin

XX Biegu 12 Mostów, Sławno 29 czerwca 2024r.

 

1. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
 3. Popularyzacja walorów miasta Sławno i gminy Sławno.
 4. Integracja społeczności lokalnej, instytucji oświatowych.

 

2. ORGANIZATORZY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

P.B.S. Olszewski i Synowie Sławno - Włodzimierz Olszewski,

Hydrogeobudowa Sławno – Marek Stukan,

 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Sławnie, Urząd Gminy Sławno,

Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Hufiec ZHP im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” w Sławnie, Zespół Szkół im. J.H. Dąbrowskiego w Sławnie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie, KB Spoko Sławno, MKS Święc Sławno, OSP Sławsko.

 

4. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. XX Bieg 12 Mostów odbędzie się 29 czerwca 2024r.
 2. Dystans XX Biegu 12 Mostów wynosi ok 5 km
 3. Trasa biegu: ścieżki rowerowe, drogi asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Policję, Harcerzy, wolontariuszy i zostanie oznaczona.
 5. Miejsce startu i mety: ul. Plac Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2.
 6. Start biegu - godz. 10.00. Zawodnicy winni stawić się na linii startu o godz. 9.55
 7. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

6. POMIAR CZASU

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu ChampionChip.
 2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma zwrotny chip, który winien zostać zamocowany do prawej lub lewej nogi na wysokości górnego otworu sznurowadła buta. Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
 3. Oficjalnym czasem biegu jest czas brutto.
 4. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu na 1 godzinę.
 5. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie 1 godziny (do godz. 11.00) zobowiązani są do zejścia z trasy biegu(zdjęcia numeru startowego) i dojścia do mety we własnym zakresie.
 6. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie zastosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. XX Bieg 12 Mostów rozegrany zostanie w otwartej formule. Do startu dopuszczeni zostaną zarówno zawodnicy krajowi, jak i zagraniczni.
 2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które 29 czerwca 2024 r. ukończą 16 lat (decyduje dokładna data urodzenia: dzień, miesiąc, rok). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w XX Biegu 12 Mostów przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).

Uwaga !

Warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego, wraz z numerem PESEL.

 1. Uczestników XX Biegu 12 Mostów obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 2. Rejestracja uczestnika XX Biegu 12 Mostów traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 3. Organizator zapewnia:
  a)    numer startowy + agrafki,
  b)    ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c)    pamiątkowy medal dla 100 pierwszych osób, które ukończą bieg,
 4. d) posiłek po biegu.

 

8. ZGŁOSZENIE

 1. Zgłoszenia uczestników XX Biegu 12 Mostów przyjmowane są przy użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://b4sportonline.pl/biegi_slawno/   oraz na: http://herkules.org.pl
 2. Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 100 zawodników! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do godz. 22.00 dnia 27.06.2024r.
 4. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów możliwy będzie w Biurze Zawodów mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości w dniu 29.06.2024r. w godz. 00-9.30 !
 5. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w XX Biegu 12 Mostów na własną odpowiedzialność.
  Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – XX Biegu 12 Mostów (na dystansie 5km) i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XX Biegu 12 Mostów i wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 6. Nieodebrane numery startowe (zgłoszenia internetowe) zostaną po godz. 9.30 w dniu 06. 2024r.  wydane kolejnym zgłaszającym się zawodnikom w Biurze Zawodów.
 7. Biuro Zawodów czynne będzie: 29.06.2024r. w godzinach   8.00-11.00

 

9. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

 • 10 zł do dnia 27.06.2024r.
 • 20 zł w biurze zawodów w dniu 29.06.2024r.

Opłaty - przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA:

FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS, Bonin 11E,  76-009 Bonin, NIP: 4490676921

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują: ubezpieczenie, medal oraz posiłek regeneracyjny.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

10. SZATNIE

 1. Szatnie dla uczestników XX Biegu 12 Mostów znajdować się będą w wyznaczonych i oznakowanych pomieszczeniach hali sportowej przy ul. Plac Sportowy 1 w Sławnie, gdzie można również pozostawić rzeczy osobiste w przechowalni.
 2. Zawodnicy oddają do przechowalni rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym do godziny 9.30.
 3. Wydawanie worków z przechowalni odbywać się będzie, za okazaniem numeru startowego.
 4. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.
 5. Za rzeczy nie oddane do przechowalni organizator nie odpowiada.

 

11. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja XX Biegu 12 Mostów prowadzona będzie w następujących kategoriach:
 2. generalna: kobiet i mężczyzn,
 3. najlepsi zawodnicy/ zawodniczki powiatu sławieńskiego,
 4. b)  najlepsi zawodnicy/ zawodniczki miasto Sławno,
 5. c)  najlepsi zawodnicy/ zawodniczki gminy Sławno,
 6. O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje zaznaczenie kategorii na zgłoszeniu.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

12. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12.00.
 3. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary.
 4. Zwycięzcy w kategorii powiat kobiet i mężczyzn (miejsca I) - otrzymują puchary.
 5. Zwycięzcy w kategorii miasto kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary.
 6. Zwycięzcy w kategorii gmina kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary.
 7. 100 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję.

13. NOCLEG I WYŻYWIENIE

 1. Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca startu XX Biegu 12 Mostów.
 2. Organizator nie zapewnia noclegu.
 3. Po zakończeniu biegu organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 2. Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 11.00. Protesty rozstrzyga Dyrektor XX Bieg 12 Mostów w terminie dwóch dni. Decyzja Dyrektora XX Biegu 12 Mostów jest ostateczna i nieodwołalna.
 3. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 4. Organizator XX Bieg 12 Mostów uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji XX Bieg 12 Mostów, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – XX Bieg 12 Mostów.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XX Bieg 12 Mostów.
 7. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753

 

 

 

 

 

                        

Powrót na początek strony