Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie | Zaproszenie na Sławieński Bieg Niepodległości 2023

Przejdź do zawartości strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
24 czerwca 2024
TEKST: | KONTRAST:

Serdecznie zapraszamy 11 listopada 2023r. na Sławieński Bieg Niepodległości, w
ramach obchodów 105-lecia odzyskania niepodległości. Uczestnicy będą bieganiem
świętować rocznicę odzyskania niepodległości. Dorośli wystartują o godz.11.00. Wspólne
odśpiewanie Hymnu państwowego nastąpi o godzinie 12.00, po którym na swoje trasy
wyruszą najmłodsi uczestnicy biegu. Wszyscy uczestnicy otrzymają: piękne pamiątkowe
medale, grochówkę, słodką przekąskę – rogala marcińskiego, napój. Puchary i medale dla
wszystkich zawodników oraz posiłek po biegu zapewnili fundatorzy: Urząd Miejski w
Sławnie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławnie. Trasę
biegu będą zabezpieczali: drużyny harcerskie „Drzewianie” i „Hajdowie”, członkowie
Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” oraz sławieńska Policja.zaproszenie-na-slawienski-bieg-niepodleglosci-2023-6029.jpg

zaproszenie-na-slawienski-bieg-niepodleglosci-2023-6125.jpg

REGULAMIN BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

BIEGI DZIECIĘCE

1. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Termin: 11 listopada 2023r,.
 2. Dystanse od 100m do 300m.
 3. Trasa biegów: boisko boczne.
 4. Miejsce startu i mety: Boisko boczne, ul. Kąpielowa.
 5. Start od godz. 12.00
 6. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń sędziów.

2. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

3. WARUNKI UCZESTNICTWA I DYSTANSE

 • W biegach dziecięco-młodzieżowych warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 11.00 dnia 11.11.2023r. na Boisku bocznym w Sławnie.
 • Uczestników Bieg Niepodległości obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 • Rejestracja uczestnika Bieg Niepodległości traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 • Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie na poszczególnych dystansach

(decyduje kolejność zgłoszeń - pierwszeństwo mają uczestnicy Biegu Papieskiego): 

 1. Rocznik 2021 i młodsze/młodsi - 50m

Dziewczynki        - 5 zawodniczek w kategorii!                                 

Chłopcy                - 5 zawodników w kategorii!                                  

 1. Rocznik 2020/2019 - 100m

Dziewczynki        - 10 zawodniczek w kategorii!                               

Chłopcy                - 10 zawodników w kategorii!        

 1. Rocznik 2018/2017 - 200m

Dziewczynki        - 15 zawodniczek w kategorii!                               

Chłopcy                - 15 zawodników w kategorii!        

 1. Rocznik 2016/2015 - 200m

Dziewczynki        - 15 zawodniczek w kategorii!                               

Chłopcy                - 15 zawodników w kategorii!        

 1. Rocznik 2014/2013 - 300m

Dziewczynki        - 15 zawodniczek w kategorii!                               

Chłopcy                - 15 zawodników w kategorii!        

 1. Rocznik 2012/2011 - 300m

Dziewczynki        - 10 zawodniczek w kategorii!                               

Chłopcy                - 10 zawodników w kategorii!        

 1. Rocznik 2010/2009 - 300m

Dziewczynki        - 10 zawodniczek w kategorii!                               

Chłopcy                - 10 zawodników w kategorii!        

4. NAGRODY

 • Warunkiem otrzymania pucharów jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia pucharów.
 • Ceremonia wręczenia pucharów odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 12.30
 • Pierwszych trzech zawodników na mecie otrzyma puchar.
 • 160 uczestników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal przygotowany specjalnie na tę okazję (zgodnie z limitem podanym w punkcie 3)

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach obchodów upamiętnienia 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości organizowanych w dniu 11.11.2023r. o godz. 12.00 odbędzie się wspólne odśpiewania hymnu państwowego.
 2. Bieg Niepodległości może zostać przeniesiony na inny termin ze względu na pogodę.
 3. Wszyscy uczestnicy Biegu Niepodległości zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 8. Organizator Biegu Niepodległości uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji Biegu Niepodległości, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Niepodległości.

6. DYREKTOR BIEGU.

Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753

 

 

 

Regulamin Biegu Niepodległości, Sławno 11 listopada 2023r.

 BIEG GŁÓWNY

1. CEL IMPREZY

 1. Upamiętnienie 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 2. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 3. Promocja miasta Sławno.

2. ORGANIZATORZY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

3. WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Sławnie, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”, Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Drzewianie" przy Hufcu ZHP im. WOP w Sławnie.

4. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

5. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 • Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2023r.
 • Dystans Biegu Niepodległości wynosi:

- dla kobiet           1,5km

- dla mężczyzn     3 km

 • Trasa biegu: asfaltowe ścieżki rowerowe.
 • Trasa biegu będzie zabezpieczona i oznaczona.
 • Miejsce startu i mety: Ścieżka rowerowa, przy bramie wjazdowej na stadion.
 • Start biegu:

- godz. 11.00 Mężczyźni

- godz. 11.15 Kobiety

 • Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Bieg Niepodległości rozegrany zostanie w otwartej formule.
 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w 2023 r. ukończą 15 lat (rocznik 2008 i starsi). Zawodnicy dokonując rejestracji i biorąc udział w Biegu Niepodległości przedstawiają zaświadczenie lekarskie lub złożą oświadczenie podpisane własnoręcznie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna Dz. U. nr 101 poz. 1095 z dn. 12.09.2001).

Uwaga !

Warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego, wraz z numerem PESEL.

 • Uczestników Biegu Niepodległości obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 • Rejestracja uczestnika Biegu Niepodległości traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 • Organizator zapewnia:
  a)    numer startowy + agrafki,
  b)    ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  c)    słodki posiłek po biegu,

        d)    pamiątkowy medal dla: 20 mężczyzn i 20 kobiet.

7. ZGŁOSZENIE

 • Zgłoszenia uczestników Biegu Niepodległości przyjmowane są w dniu imprezy przy użyciu formularza zgłoszeniowego, uczestnicy Maratonów na Raty nie muszą składać formularza zgłoszeniowego.
 • Do uczestnictwa w biegu dopuszczonych będzie 20 mężczyzn i 20 kobiet! Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają uczestnicy Maratonów na Raty !
 • Biuro Zawodów czynne będzie: 11.11.2022r. w godzinach   10.00-11.00

8. KLASYFIKACJA

 • Klasyfikacja Biegu Niepodległości prowadzona będzie w następujących kategoriach:
 • a)  generalna: kobiet i mężczyzn

9. NAGRODY

 • Warunkiem otrzymania pucharów jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia pucharów.
 • Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 11.45.
 • Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary
 • 20 zawodniczek, które ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal.
 • 20 zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal.

10. WYŻYWIENIE

 • Po zakończeniu biegu organizator zapewnia słodki posiłek – rogala świętomarcińskiego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem

      dyskwalifikacji zawodnika.

 • Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Zawodów w dniu zawodów do godziny 12.00. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu Niepodległości w terminie dwóch dni. Decyzja Dyrektora Biegu Niepodległości jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.
 • Organizator Biegu Niepodległości uznaje, że zgłaszający zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji Biegu Niepodległości, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy – Bieg Niepodległości.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Biegu Niepodległości.
 • Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753

Powrót na początek strony