Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie | II Dzień Święców - podsumowanie, wyniki

Przejdź do zawartości strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
18 lipca 2024
TEKST: | KONTRAST:

II DZIEŃ ŚWIĘCÓW – SŁAWNO 23 MAJA 2015

PATRONAT  HONOROWY:

TOMASZ SOBIERAJ - WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJCIECH WIŚNIOWSKI - STAROSTA SŁAWIEŃSKI

 

II Dzień Święców przeszedł do historii. Odbyło się szereg imprez kulturalnych i sportowych pod wspólną nazwą Dzień Święców.

Rano wystartował rajd rowerowy „Śladami Święców”. Ideą tej imprezy było łączenie aktywności sportowej z historią. Trasa rajdu  wytyczona została mając na uwadze ważne miejsca dla historii regionu  i miasta. Trasa o długości 20 km rajdu i ponad 1100 lat historii. Rajdem na który wybrało się 50 osób kierowało Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”. Wspaniała młodzież z Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Sławnie  pod opieką p. Danuty Krążko-Gliszczyńskiej pełniła rolę przewodników, oprowadzając i omawiając każdy ważny obiekt na trasie rajdu. Uczestnicy rajdu otrzymali na starcie kartę na której były przygotowane pytania dotyczące historii poszczególnych miejsc. Start rajdu godz. 9.30. Rajd zakończył się na Placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wspólnym posiłkiem i losowaniem nagród wśród wszystkich uczestników.

Następnie w sławieńskim ratuszu odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w której udział wzięli m.in. Piotr Zientarski – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Jan Kuriata – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Frankenstein – burmistrz miasta Sławno oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionu, dowódcy i komendanci służb mundurowych, kombatanci, laureaci Złotego Gryfa Sławieńskiego, dyrektorzy urzędów, prezesi firm i instytucji, a także mieszkańcy Sławna.

W związku z obchodami Dni Sławna gościliśmy przedstawicieli miast partnerskich. Z Ribnitz-Damgarten przybyli: Frank Ilchmann – burmistrz miasta, Ullrich Balke – inicjator współpracy miast  Ribnitz-Damgarten-Sławno oraz laureat Złotego Gryfa Sławieńskiego i Marzena Ratajczyk – przedstawiciel niemieckiej firmy BauBeCon. Z Ząbkowic Śląskich przyjechali do nas: Marcin Orzeszek – burmistrz miasta, Paweł Onyśkow – Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji, Marek Błażejewski – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz Stanisław Moderski z Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Podczas uroczystości radna Maria Poprawska zaprezentowała multimedialną prezentację, przedstawiającą 70 lat Polskiego Sławna 1945-2015. Z tej też okazji burmistrz miasta Krzysztof Frankenstein oraz Edyta Szczygielska – przewodnicząca Rady Miejskiej uhonorowali mieszkańców Sławna: Panią Halinę Windak oraz Pana Henryka Garczynę, którzy w święto 70-lecia polskiego Sławna obchodzili swoje urodziny.

Podczas oficjalnego spotkania Senator RP Piotr Zientarski w imieniu Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz swoim wręczył listy gratulacyjne z okazji 25-lecia polskiego samorządu. 8 marca 1990 r. Sejm  uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a potem - w maju odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Podkreślając wkład w rozwój samorządu terytorialnego oraz regionu, Senator wyróżnił: Krzysztofa Frankensteina - burmistrza miasta Sławno, Mieczysława Grabowskiego - z-ce burmistrza miasta, Edytę Szczygielską – przewodniczącą Rady Miejskiej w Sławnie, Mirosława Grzegorczyka – z-ce przewodniczącej Rady Miejskiej,  Danutę Borowską – skarbnika miasta oraz Marię Poprawską – radną Rady Miejskiej w Sławnie, która pełni swoją funkcję już 21 lat. Sesję uświetniły występy wokalne uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie.

Po uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sławnie oficjalnego otwarcia Dnia Święców dokonał burmistrz Miasta Sławno Krzysztof Frankenstein w towarzystwie Senatora RP Piotra Zientarskiego, Franka Ilchmanna burmistrza miasta partnerskiego Ribnitz-Damgarten, Marcina Orzeszka -  burmistrza miasta partnerskiego Ząbkowice Śląskie i Wojciecha Ludwikowskiego Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie. Spikerami II Dnia Święców byli: Marta Stępień i Marcin Pacyno.

Kolejnym punktem Dnia Święców było rozstrzygnięcie konkursów wiedzy o Sławnie i Ząbkowicach Śląskich oraz wystawa fotograficzna pod nazwą „Najpiękniejsze zakątki Sławna i okolic”.

Na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w 2013 roku pomiędzy Gimnazjum Miejskim nr 1 w Sławnie i Publicznym Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich realizowany jest, przez obie szkoły konkurs wiedzy na temat regionu partnerskiego „NASZE MAŁE OJCZYZNY – ZIEMIA SŁAWIEŃSKA I ZIEMIA ZĄBKOWICKA”. Nagrodą dla zwycięzców konkursu jest 5-dniowy pobyt  wraz z opiekunami w mieście partnerskim. W tym roku zwycięzcami w Sławnie zostali:

1 miejsce -  Sylwia Obrzazgiewicz
2 miejsce -  Krystian Ostrowski
3 miejsce -  Kamila Podpłońska

Uczniowie Ci już byli w Ząbkowicach Śląskich, a od 7 do 12 czerwca będziemy gościć zwycięzców z Ząbkowic.

W Gimnazjum Miejskim nr 1 cyklicznie odbywa się szkolny konkurs Wiedzy o Sławnie, propagujący wiedzę o historii, losach Sławna, a także czasach współczesnych.

W tym roku w konkursie zwyciężyli:

1 miejsce – Kamila Podpłońska
2 miejsce – Marcelina Litwin
3 miejsce – Julia Halbina

Na placu Gimnazjum Miejskie zaprosiło na wystawę 8 edycji szkolnego konkursu fotograficznego pod nazwą „Najpiękniejsze zakątki Sławna i okolic”, który odbył się w kategoriach: Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele. Prace uczniów były oceniane przez nauczycieli, a zdjęcia rodziców i nauczycieli ocenili uczniowie.

Zwycięzcy w kategorii: uczniowie:

1 miejsce-          Adrianna Rucińska- klasa 3e

                           Konrad Lewiński- klasa 3 a

2 miejsce-           Sebastian Marczak-  klasa 2 d

                           Adrianna Hadryś-  klasa 1e

3 miejsce-           Natalia Burda-  klasa 1b

                           Aleksandra Łuczak-  klasa 1e

                           Agnieszka Olszewska -  klasa 1b

Wyróżnienia:     Martyna Skrobek – klasa 1b

                           Marta Wota – klasa 1e

                           Andżelika Ciecieląg – klasa 1e

                           Sylwia Obrzazgiewicz – klasa 3a

                           Marcelina Litwin – klasa 2d

                           Aleksandra Nowicka – klasa 3a

                           Bartosz Rosiak – klasa 2d

Zwycięzcy w kategorii: rodzice

1 miejsce-          Rafał Rosiak

2 miejsce-           Anita Marczak

3 miejsce-           Beata Pluto-Prondzińska

Zwycięzcy w kategorii: nauczyciele

1 miejsce-          Joanna Radziwon

2 miejsce-          Grzegorz Buczkowski

3 miejsce-          Aneta Michalak

 

Konkursy i wystawę przygotowywano pod kierownictwem nauczycielki GM Nr 1 w Sławnie Alicji Pawełek.

Kolejnym konkursem był konkurs na strój historyczny. Po raz trzeci Urząd Miejski w Sławnie ogłosił konkurs na strój historyczny, którego celem było uświetnienie obchodów 698. rocznicy nadania praw miejskich oraz rozpowszechnienie i pogłębienie wiadomości o historii i kulturze Pomorza, w szczególności miasta Sławno. A to  wszystko w związku ze zbliżającym się jubileuszem 700-lecia Miasta Sławno, który obchodzony będzie już za dwa lata.

W tym roku do udziału w konkursie zgłosiło się 17 osób:

- Jan Michalak, Zuzanna Jóźwiak, Zuzanna Mysiorek, Anna Paczkowska, Daria Szram - uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie pod opieką        p. Ewy Byszewskiej

- Maria Hukała i Artur Kluszczyński – podopieczni Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie pod opieką p. Jolanty Borkowskiej i Marzeny Sławińska-Marszałek

- Zuzanna Anikiej, Gracja Kadylak, Kinga Majkowicz, Patrycja Majchrzak, Patrycja Maciejewska, Cyprian Roczeń, Izabela Cabańska, Klaudia Kęsik, Gabriela Stark – uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie pod opieką p. Haliny Gaffke – Poprawskiej oraz p. Jolanty Kufel

- Robert Czech – podopieczny Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie pod opieką p. Eweliny Jurczyk.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali stroje na scenie, wraz z podkładem muzycznym oraz krótkim opisem charakterystyki. Jury oceniało wierność historyczną, pomysłowość, estetykę wykonania oraz wkład pracy. Wszystkie zaprezentowane stroje charakteryzowała staranność, wysoka jakość wykonania oraz wiernie odwzorowane. Jury postanowiło przyznać:

  • I miejsce dla Roberta Czecha ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie
  • II miejsce dla Patrycji Maciejewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie
  • III miejsce dla Zuzanny Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymali  nagrody od burmistrza Sławna Krzysztofa Frankensteina. Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników II Dnia Święców wymagał szczególnego zabezpieczenia, Na placu kard. S. Wyszyńskiego już o godz. 11.00 stanął namiot z pomocą medyczną, który funkcjonował do godz. 21.00. Biegi dziecięco-młodzieżowe zabezpieczała karetka          z pełnym wyposażeniem ratunkowym plus dwóch ratowników stacjonarnych i dwóch ratowników mobilnych na rowerach. Na trasie biegu głównego rozlokowano trzy punkty medyczne stałe,  dodatkowo dwóch ratowników medycznych było w ruchu na rowerach. Zabezpieczenie medyczne prowadził Szpital Powiatowy w Sławnie. Biegi dziecięco-młodzieżowe zabezpieczali harcerze z Komendy Hufca              im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie i Komenda Powiatowa Policji w Sławnie. Bieg główny  odbywał się przy zabezpieczeniu funkcjonariuszy: Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, Ochotniczych Straży Pożarnych z Sławsko, Bobrowice i Gwiazdowo, oraz harcerzy z Komendy Hufca im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Sławnie i członków Stowarzyszeniu Turystyki Pieszej i Rowerowej „Na Szlaku” . Porządku na placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego pilnowała Agencji Ochrony.

Podczas gdy na Placu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego trwał Jarmark Wielu Kultur (konkurs na strój historyczny, podsumowania konkursów, wystawa fotograficzna, stoiska handlowe) na ulicy Wojska Polskiego rozpoczynał się XIX Bieg Święców. Pierwsi na starcie stanęli przedszkolacy, którzy rywalizowali na dystansie 100m. Kolejne biegi to dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych Każde dziecko na mecie otrzymało napój, batonik, piętnastu najlepszych pamiątkowe koszulki, pięciu pierwszych nagrody rzeczowe, trzech pierwszych zawodników puchary. W biegach                  dziecięco -młodzieżowych uczestniczyło 291 młodych zawodników, którzy wraz z rodzicami tworzyli barwną rzekę na ul. Wojska Polskiego. Funkcję sędziów w czasie biegów dziecięco-młodzieżowych pełnili: Justyna Marzec, Agata Łaszkiewicz, Wojciech Szczęsny GM Nr 1 i Paweł Michalik SP Nr 3.   Organizatorzy przygotowali również dla dzieci bardzo atrakcyjny program imprez towarzyszących mających na celu przypomnienie naszego dziedzictwa kulturowego. W Osadzie Średniowiecznej przygotowano zabawy plebejskie dla dzieci: rzut podkową, burzenie zamku, strzelanie z mini kuszy, trzymanie na czas miecza, błędny rycerz, posiłek dla oblężonego garnizonu, nauka tańców dworskich i plebejskich, rzut oszczepem, szachy Wikinga, pułapki myśliwskie oraz pokazy walk obejmujące: pokaz szyków, opowieści o broni i uzbrojeniu, walki pojedyncze, pokaz walk w szykach. Program Osady Średniowiecznej został opracowany przez Stowarzyszenie Archeologiczne „Przeszłość Dla Przyszłości”  i Bractwo Rycerskie Herbu TUR z Chojnic. Dzieci biorące udział w grach i zabawach średniowiecznych zostały pasowane na rycerzy i otrzymali miecz i tarczę.

Po raz drugi w 19-letniej historii bieg główny odbywał się po ulicach Sławna. Start biegu nastąpił przy kościele pw. WNMP w Sławnie. Biegacze mieli do pokonania trzy okrążenia po 3,31km ulicami: Jedności Narodowej (Brama Koszalińska, Poczta), Basztową, Kościelną (kościół pw. Św. Antoniego),     o. Bogumiła Talarka, ścieżki rowerowe (Gimnazjum, Liceum, SDK), M.C. Skłodowskiej (Ratusz), Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Na trasie biegu od początku zaatakował Paweł Olijnyk, który  przewagę utrzymał do mety. Za plecami zawodnika z Ukrainy, o drugie miejsce walczył Piotr Drwal, który ostatecznie przegrał o 2 sekundy z kolejnym zawodnikiem z Ukrainy Oleksijem Goncharem. Piąte miejsce zajął najlepszy zawodnik powiatu sławieńskiego Damian Gałkowski ze Sławska. Wśród pań, jako pierwsza linię mety przekroczyła Switana Olijnyk z Ukrainy. Bieg ukończyło 220 zawodników. Nagrody dla dzieci, młodzieży i dorosłych wręczali przedstawiciele samorządów i sponsorów na scenie ustawionej na Placu ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po emocjach sportowych nastąpił ciąg dalszy atrakcji przygotowanych z okazji Dnia Święców. Publiczność zgromadzoną na placu: dzieci i dorosłych do wspólnego tańca porwała Szkoła Tańca Gracja działająca przy Szkole Podstawowej Nr 1 kierowana przez Annę Zielińską, a na zakończenie wystąpił zespół ANNUTARA z Gdańska.

Dzień Święców był imprezą, integrującą mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, promującą Ziemię Sławieńską. Szczególne podziękowania należą się młodzieży i nauczycielom z Gimnazjum Miejskiego Nr 1, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji Dnia Święców!

W sumie przy organizacji Dnia Święców pracowało ponad 182 osób! :

- Gimnazjum Miejskie Nr 1 - 40 osób, pomoc w organizacji rajdu rowerowego, biegów dziecięco -młodzieżowych i biegu głównego,

- OSP - 20 osób, zabezpieczenie trasy biegu głównego,

- Komenda Powiatowa Policji w Sławnie  - 10 osób, zabezpieczenie trasy biegu głównego,

-Komenda Hufca ZHP im. WOP w Sławnie - 40 osób, zabezpieczenie biegów dziecięco-młodzieżowych i trasy biegu głównego,

- Szpital Powiatowy - 10 osób, zabezpieczenie medyczne biegów dziecięco-młodzieżowych oraz biegu głównego,

- Sławieński Dom Kultury – 2 osoby, rozłożenie i złożenie sceny,

-Sławieński Dom Kultury – 1 osoba, rozplanowanie i zaproszenie osób prowadzących stoiska handlowe,

 - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 4 osoby, transport urządzeń do obsługi imprezy,

- Wodociągi i Kanalizacja – 1 osoba, transport urządzeń do obsługi imprezy,

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 1osoba, transport urządzeń do obsługi imprezy,

- Gimnazjum Miejskie Nr 1 -  2 osoby, wystawa fotograficzna,

- Urząd Miejski, Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3 – 6 osób, konkurs strojów historycznych

- Stowarzyszenie Archeologiczne „Przeszłość dla Przyszłości”- 8 osób, wioska średniowieczna

- Bractwo Rycerskie Herbu TUR z Chojnic – 15 osób, osada rycerska

- Ryszard Pietrasz – zdjęcia

- Rafał Szymczewski - zdjęcia

- OSiR - 20 osób, zabezpieczenie techniczne (przygotowanie placu, tras biegów, zabezpieczenie tras biegów dziecięco-młodzieżowych, rozstawienie sceny, płotków zabezpieczających itd.), biuro biegów.

 

Organizacja XIX Biegu Święców o tak wysokim poziomie z wieloma atrakcjami dla dzieci była możliwa dzięki bardzo dużej pomocy darczyńców:

GŁÓWNI SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD XIX  BIEGU ŚWIĘCÓW

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE

STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE

LOTTO TOTALIZATOR SPORTOWT Sp. z o.o. ODDZIAŁ W KOSZALINIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WYBRZEŻE W SŁAWNIE

SKLEP SPORTOWY PUMA – KRYSTYNA GRABOWSKA

SKLEP MEBLOWY „PITUS MEBLE” – TOMASZ  PITUS

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

OLSZEWSKI I SYNOWIE  -WŁODZIMIERZ OLSZEWSKI

 

SPONSORZY  XIX BIEGU ŚWIĘCÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE DROBET - TADEUSZ BROŚ

BIT KOMPUTERY/TELEFONY/SERWIS GSM SŁAWNO TOMASZ CZARNUCH, PIOTR WARYCH

SALON PLAY SŁAWNO TOMASZ CZARNUCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE

ABWOOD Sp. z o.o.  W SŁAWNIE

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOBUDOWA SP. Z O.O.W SŁAWNIE – TADEUSZ STUKAN

ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM SPRZĘTU KOMUNALNEGO – MAREK KARPIŃSKI

RESTAURACJA MORSKA – ANNA CIEPLIK

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MAGDA” ZBIGNIEW KACZMAREK

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W SŁAWNIE

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W SŁAWNIE SP. Z O.O. W SŁAWNIE

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SŁAWNIE SP. Z O.O. W SŁAWNIE

TROTY – GRAŻYNA I EUGENIUSZ LUDWIKOWSCY SŁAWNO

CAR SERWIS – IRENEUSZ SIERNICKI

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” SŁAWNO

HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA „RYWAL” PAWEŁ ŁOZIŃSKI

AUTO SERWIS – ARTUR MAŁACHOWSKI

ZAKŁAD ELEKTRYCZNY MAREK MISZCZAK

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DOM WITKOWSCY, AGATA DAMIAN WITKOWSCY

ZAKŁAD STOLARSKI R&R HENNIG – ROMANI I RAFAŁ HENNIG SŁAWNO

PRACOWNIA JĘZYKOWA K2 – BOŻENA ŚPIECHOWICZ SŁAWNO

PRACOWNIA ZŁOTNICZA W SŁAWNIE – MARZENA DRESLER

WĘGLOPOL JAROSŁAW BUCZKIEWICZ

PIEKARNIA WANDA I TADEUSZ JAKUBOWSCY

MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE „TRANS-KACHEL” JANUSZ KACHEL

KONTRAST ANITA SOKOŁOWSKA-SCHILE

KWIACIARNIA „CORA” – ANDRZEJ SZKLANY

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE,

OŚRÓDEK SPORTU I REKREACJI W SŁAWNIE,

GIMNAZJUM MIEJSKIE NR 1 W SŁAWNIE,

STOWARZYSZENIE TURYSTYKI PIESZEJ I ROWEROWEJ „NA SZLAKU”,

URZĄD GMINY SŁAWNO,

OSP SŁAWSKO, BOBROWICE, JANIEWICE, WRZEŚNICA,

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W SŁAWNIE,

KOMENDA HUFCA ZHP IM. WOP W SŁAWNIE,

SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE,

MPGKIM SŁAWNO,

WiK SŁAWNO,

MPEC SŁAWNO,

MKS ŚWIĘC SŁAWNO,

SŁAWIEŃSKI DOM KULTURY,

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SŁAWNIE,

SZKOŁA TAŃCA GRACJA PRZY SP NR 1 W SŁAWNIE,

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W SŁAWNIE,

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWSKU,

STOWARZYSZENIE „PRZYSZŁOŚĆ DLA PRZESZŁOŚCI”

 

WYNIKI:

Bieg Główny.

Ukończyło bieg 220 zawodników.

 

Kobiety:

1. Switana Olijnyk                 ICE MAT TEAM OSTRÓW WLKP (UKR)                       36.27

2. Nataliya Lehonkowa          UKRAINA                                                                        36.39

3. Martyna Adamczyk           GDAŃSK                                                                           37.58

4. Kamila Pobłocka                UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK                 38.41

5. Katarzyna Pobłocka           UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK                 39.11

6. Ewa Huryń                         SZCZECIN                                                                        39.53

 

Mężczyźni:

1. Paweł Olijnyk                    ICE MAT TEAM OSTRÓW WLKP (UKR)                       30.44

2. Oleksii Gonchar                 ACHILES LESZNO (UKR)                                             31.48

3. Piotr Drwal                         USTKA                                                                             31.50

4. Oleksandr Labziuk             ACHILES LESZNO (UKR)                                              32.20

5. Damian Gałkowski            GMINA SŁAWNO SŁAWSKO                                          32.28

6. Piotr Pobłocki                    UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK                 32.36

 

Najlepsi zawodnicy Powiatu Sławieńskiego:

Kamila Łagutko                     DARŁOWO BIEGA                                              40.15

Damian Gałkowski                GMINA SŁAWNO SŁAWSKO                             32.28

Najlepsi zawodnicy Miasta Sławno:

Sylwia Roman                        SŁAWNO                                                              47.36

Błażej Krukowski                  MKS ŚWIĘC SŁAWNO                                         39.27

 

 

Najlepsi zawodnicy Gminy Sławno:

Anna Skierka                         MKS ŚWIĘC SŁAWNO                                         48.36

Mariusz Wilczewski               MKS ŚWIĘC SŁAWNO                                         38.19

 

 

Najlepsi zawodnicy MKS Święc Sławno:

Anna Skierka                         MKS ŚWIĘC SŁAWNO                                         48.36

Mariusz Wilczewski               MKS ŚWIĘC SŁAWNO                                         38.19

 

 

Kategoria wiekowa kobiet 17-19lat:

1. Joanna Stawarz                  UKS EKOLUDEK SZCZENURZE                           50.59

2. Paula Roman                      SŁAWNO                                                                 52.23

3. Agata Rubacha                   SŁAWNO                                                                 54.33

 

Kategoria wiekowa kobiet 20-29lat:

1. Monika Stawarz                 UKS EKOLUDEK SZCZENURZE                             40.22

2. Katarzyna Matysiak          SZCZECIN                                                               44.41

3. Monika Ziółkowska           GP PIM SŁUPSK                                                     47.30

 

Kategoria wiekowa kobiet 30-39lat:

1. Kamila Łagutko                 DARŁOWO BIEGA                                                40.15

2. Magdalena Witkiewicz      KB DZIESIĄTKA BIAŁOGARD                           40.52

3. Justyna Nowodworska      ŚCIGAŁ TEAM BYTÓW                                       45.44

 

Kategoria wiekowa kobiet 40-49lat:

1. Bożena Pobłocka               UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK        44.04

2. Agnieszka Walińska           BBL SŁUPSK                                                          47.45

3. Agnieszka Laska                SŁAWNO                                                                 48.29

 

Kategoria wiekowa kobiet 50-59lat:

1. Grażyna Sikorska               BOBOLICE                                                             51.10

2. Katarzyna Turowska          USTKA                                                                  1.02.19

 

Kategoria wiekowa kobiet 60-69lat:

1. Wanda Łakomska              SŁUPSK                                                                   52.39

2. Ewa Borkowska                 ZŁOTÓW                                                               1.09.48

 

Kategoria wiekowa mężczyzn 17-19lat:

1. Mateusz Kołtonowski        SSI AKTYWNI DAMNICA                                      38.38

2. Philip Weidemann              SŁAWNO                                                                 41.05

3. Piotr Zatorski                     LĘBORK                                                                  41.53

 

Kategoria wiekowa mężczyzn 20-29lat:

1. Mateusz Hering                 TALEX BORZYTUCHOM                                      34.45

2. Radosław Stankiewicz       LKB BRACI PETK LEBORK                                  34.53

3. Mariusz Wilczewski           MKS ŚWIĘC SŁAWNO                                          38.19

 

Kategoria wiekowa mężczyzn 30-39lat:

1. Krzysztof Rudnik              KRĘPA SŁUPSKA                                                  35.00

2. Jakub Went                       ŁEBA                                                                      36.36

3. Eryk Witkiewicz                KB DZIESIĄTKA BIAŁOGARD                           37.06

 

Kategoria wiekowa mężczyzn 40-49lat:

1. Dariusz Guzowski             ULKS TALEX-BORYSŁAW BORZYTUCHOM       35.17

2. Witold Mierzwa                 DARŁOWO                                                              37.29

3. Stanisław Kryczka             MIASTKO                                                              38.33

 

Kategoria wiekowa mężczyzn 50-59lat:

1. Bogusław Barański             ML UKS TRZEBIATÓW                                      38.46

2. Jan Staszewski                   DARŁOWO                                                          41.50

3. Adam Malinowski             MKS ŚWIĘC SŁAWNO                                          42.36

 

Kategoria wiekowa mężczyzn 60-69lat:

1. Henryk Chudy                   KS OLSZEWSKI I SYNOWIE SŁAWSKO          38.56

2. Mieczysław Wiśniewski     STOPA SŁUPSK                                                 39.46

3. Leszek Dziuba                   KB DZIESIĄTKA BIAŁOGARD                          43.08

Kategoria wiekowa mężczyzn 70lat i więcej:

1. Andrzej Wyganowski        KB WYGAN KOŁOBRZEG                                     46.32

2. Ignacy Stopnicki               KB TUPOT USTKA                                               58.12

 

Biegi dziecięco-młodzieżowe.

 

Ukończyło biegi 292 zawodników.

 

100m    BIEG  PRZEDSZKOLAKÓW -   ROCZNIK 2010 I MŁODSI

Dziewczęta 17 zawodniczek

1. Lena Gutowska                    Sławno

2. Maja Aleksandrowicz           Sławno

3. Alicja Wierzbicka                 Sławno

4. Zuzaanna Malek                   Sławno

5. Martyna Majewska               Sławno

Chłopcy 22 zawodników

1. Szymon Kamelski                 Sławno

2. Cezary Brzecicki                  Sławno

3. Michał Rojek                        Sławno

4. Paweł Lesnau                       Bolszewo

5. Igor Kulczyk                        Sławno 

 

200m    ROCZNIK 2008-2009

Dziewczęta 22 zawodniczek

1. Karina Biernat                      SP 3 Sławno

2. Julia Recka                           SP 3 Sławno

3. Gabriela Kaca                       Sławno

4. Barbara Bachaga                  Słupsk

5. Oliwia Krzemieniec              SP 3 Sławno

Chłopcy - 33 zawodników

1. Kacper Kowalewicz             SP 3 Sławno

2. Szymon Piekarec                  Słupsk

3. Piotr Kitecki                         SP 3 Sławno

4. Mikołaj Cichawa                  SP 3 Sławno

5. Hubert Kuśnierek                 SP 3 Sławno

 

200m    ROCZNIK  2006- 2007

Dziewczęta 24 zawodniczek

1. Milena Patejuk                      SP 3 Sławno

2. Zuzannna Lesnau                 Bolszewo

3. Zofia Kosicka                       Sławno

4. Sandra Izdebska                   SP 1 Sławno

5. Karolina Kęsik                      SP 3 Sławno

Chłopcy – 34 zawodników

1. Mateusz Buśko                     Ekoludek Szczenurze

2. Jakub Wilczewski                 MKS Święc Sławno

3. Miłosz Czarnuch                   Sławsko

4. Arek Lewicki                        SP 3 Sławno

5. Jan Kowalczyk                     SP 3 Sławno

 

300m    ROCZNIK  2004- 2005

Dziewczęta 23 zawodniczek

1. Natalia Patejuk                     SP 3 Sławno

2. Amelia Dróżdź                     SP 3 Sławno

3. Zuzanna Stelmach                Ekoludek Szczenurze

4. Zuzanna Pacan                     SP 3 Sławno

5. Antonina Burzyńska             Słupsk

Chłopcy - 18 zawodników

1. Jan Gostomczyk                   SP 3 Sławno

2. Sebastian Kulczyk                SP 3 Sławno

3. Marcel Papke                        Ekoludek Szczenurze

4. Dominik Olesiak                   SP 3 Sławno

5. Paweł Laskowski                  SP 3 Sławno

 

300m - ROCZNIK 2002 - 2003

Dziewczęta – 23      zawodniczek

1. Julia Koperska                      SP 3 Sławno

2. Anna Kołodziejska               MKS Święc Sławno

3. Weronika Placek                   SP Bobrowice

4. Weronika Zych                     SP 3 Sławno

5. Michalina Koperska              SP 3 Sławno

Chłopcy - 21 zawodników

1. Michał Olesiak                      SP 3 Sławno

2. Jakub Wiciński                     SP 3 Sławno

3. Kacper Stojewski                 SP 3 Sławno

4. Filip Lewandowski               SP 8 Lębork

5. Dominik Spurek                   SP 1 Sławno

 

600m - ROCZNIK 2001 - 1999

Dziewczęta - 24 zawodniczek

1. Agnieszka Peła                     GM Nr 1 Sławno

2. Karolina Biernat                   GM Nr 1 Sławno

3. Agnieszka Kowal                 Pałówko

4. Wiktoria Demidok                GM Nr 1 Sławno

5. Klaudia Matusiak                 GM Nr 1 Sławno

Chłopcy - 31 zawodników

1. Norbert Jefimczyk                SSI Aktywni Damnica

2. Kacper Bireta                       GM Nr 1 Sławno

3. Hubert Płachecki                  GM Nr 1 Sławno

4. Kacper Rominkiewicz          GM Nr 1 Sławno

5. Paweł Domżalski                  GM Nr 1 Sławno

Powrót na początek strony